Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων

Ιωάννης Μουρτζίνος

Ιωάννης Μουρτζίνος /

Επίκουρος Καθηγητής
Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων

Εργ. Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων

Τηλέφωνο: +30 2310991637 Προφίλ
Αθανασία Γούλα

Αθανασία Γούλα /

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχεδιασμός Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων

Εργ. Επεξεργασίας & Μηχανικής Τροφίμων

Τηλέφωνο: +30 2310991658 Προφίλ
Μαγδαληνή Χατζηκαμάρη

Μαγδαληνή Χατζηκαμάρη /

ΕΔΙΠ
Δρ Γεωπόνος
Επιστήμων Τροφίμων

Εργ. Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίμων

Τηλέφωνο: +30 2310991679 Προφίλ
Χρύσα Νούσκα

Χρύσα Νούσκα /

Δρ Γεωπονίας - Επιστήμων Τροφίμων

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων
Βασιλεία Σερέτη

Βασιλεία Σερέτη /

Υποψήφια Διδάκτορας Γεωπονίας - Επιστήμων Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων