Σταύρος Νένδος ΑΕ Αρτοποιίας Αρτοποιία SELECT

Αθανάσιος Σωτηριάδης

Αθανάσιος Σωτηριάδης /

Μέλος ΔΣ SELECT Τηλέφωνο: +30 2310798566
Μαρία Ηλία

Μαρία Ηλία /

Χημικός
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας

Τηλέφωνο: +30 2310798566
Ηλίας Αθανασιάδης

Ηλίας Αθανασιάδης /

Δρ Χημικός

Stirixis Consulting Group
Τηλέφωνο: +30 2310798566