Κύρια Ερευνητική Ομάδα

Μαρία Ηρακλή

Μαρία Ηρακλή /

Συντονίστρια έργου
Κύρια Ερευνήτρια

Χημική Ανάλυση & Τεχνολογία Φυτικών Προϊόντων
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ
Τηλέφωνο: +30 2310471544(242)
Προφίλ
Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης

Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης /

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου
Ομ. Καθηγητής Χημείας & Φυσικοχημείας Τροφίμων

ΑΠΘ, Εργ. Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων

Τηλέφωνο: +30 2310 991 797 Προφίλ
Πασχαλίνα Χατζοπούλου

Πασχαλίνα Χατζοπούλου /

Επιστημονικά Υπεύθυνη ΕΕ 1
Διευθύντρια Ερευνών

Τεχνολογία & Ανάλυση ΑΦΦ & Αιθερίων Ελαίων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ Τηλέφωνο: +30 2310471544(200)
Προφίλ
Αθηνά Λαζαρίδου

Αθηνά Λαζαρίδου /

Επιστημονικά Υπεύθυνη ΑΠΘ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικοχημείας Τροφίμων

ΑΠΘ, Εργ. Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων

Τηλέφωνο: +30 2310991671 Προφίλ
Μετάβαση στο περιεχόμενο