Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Ελένη Τσαλίκη

Ελένη Τσαλίκη /

Κύρια Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Φυτικών Ειδών Τηλέφωνο: +30 2310471544(106)
Προφίλ
Ειρήνη Σάρρου

Ειρήνη Σάρρου /

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Αγροκομία & Γενετική Βελτίωση ΑΦΦ Τηλέφωνο: +30 2310471544(243)
Προφίλ
Φώτιος Κλεισιάρης

Φώτιος Κλεισιάρης /

Χημικός Μηχανικός

Τηλέφωνο: +30 2310471544(201)
Ελένη Λαλίδου

Ελένη Λαλίδου /

Χημικός

Τηλέφωνο: +30 2310471544(202)
Άνθια Ματσακίδου

Άνθια Ματσακίδου /

Δρ Χημικός Μηχανικός

Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια  
Μπέτυ Μπουλούμπαση

Ελισάβετ Μπουλούμπαση /

Υποψήφια Διδάκτορας Γεωπονίας - Επιστήμων Τροφίμων