Στόχοι

  • Η χαρτογράφηση και ο χαρακτηρισμός των διαθέσιμων υποπροϊόντων της αγροδιατροφικής βιομηχανίας, με έμφαση στα υπολείμματα επεξεργασίας – μεταποίησης εναλλακτικών καλλιεργειών όπως τα ΑΦΦ και το σουσάμι.
  • Η ανάπτυξη αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους πρωτοκόλλων σταθεροποίησης των επιλεγμένων υπολειμμάτων.
  • Η βελτιστοποίηση «πράσινων» μεθόδων εκχύλισης σε εργαστηριακή κλίμακα για την απομόνωση και ταυτοποίηση βιοδραστικών συστατικών από τα επιλεγμένα υπολείμματα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
  • Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων και τεχνολογιών αξιοποίησης των πλέον υποσχόμενων φυσικών λειτουργικών συστατικών στη ανάπτυξη καινοτόμων αρτοπαρασκευασμάτων.
  • Η αξιολόγηση της ποιότητας, της διαθρεπτικής αξίας, της βιοδραστικότητας, καθώς και της ασφάλειας και της διάρκειας ζωής των καινοτόμων προϊόντων.
  • Η εφαρμογή των προτεινόμενων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα για την ανάπτυξη καινοτόμων αρτοπαρασκευασμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή για υγιεινά προϊόντα.
  • Η διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης της οικονομικής βιωσιμότητας των αναπτυγμένων πρωτοκόλλων και προϊόντων για την αξιολόγηση δυνητικά της επένδυσης αναφορικά με την προτεινόμενη αξιοποίηση των επιλεγμένων υποπροϊόντων.
image
image
image