Στόχοι

  • Η χαρτογράφηση και ο χαρακτηρισμός των διαθέσιμων υποπροϊόντων της αγροδιατροφικής βιομηχανίας, με έμφαση στα υπολείμματα επεξεργασίας – μεταποίησης εναλλακτικών καλλιεργειών όπως τα ΑΦΦ και το σουσάμι.
  • Η ανάπτυξη αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους πρωτοκόλλων σταθεροποίησης των επιλεγμένων υπολειμμάτων.
  • Η βελτιστοποίηση «πράσινων» μεθόδων εκχύλισης σε εργαστηριακή κλίμακα για την απομόνωση και ταυτοποίηση βιοδραστικών συστατικών από τα επιλεγμένα υπολείμματα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
  • Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων και τεχνολογιών αξιοποίησης των πλέον υποσχόμενων φυσικών λειτουργικών συστατικών στη ανάπτυξη καινοτόμων αρτοπαρασκευασμάτων.
  • Η αξιολόγηση της ποιότητας, της διαθρεπτικής αξίας, της βιοδραστικότητας, καθώς και της ασφάλειας και της διάρκειας ζωής των καινοτόμων προϊόντων.
  • Η εφαρμογή των προτεινόμενων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα για την ανάπτυξη καινοτόμων αρτοπαρασκευασμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή για υγιεινά προϊόντα.
  • Η διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης της οικονομικής βιωσιμότητας των αναπτυγμένων πρωτοκόλλων και προϊόντων για την αξιολόγηση δυνητικά της επένδυσης αναφορικά με την προτεινόμενη αξιοποίηση των επιλεγμένων υποπροϊόντων.
μυρωδικά
seeds
bread
Μετάβαση στο περιεχόμενο