Ενότητες Εργασίας

enotites
  • ΕΕ1. Συλλογή, επεξεργασία και χαρακτηρισμός των υποπροϊόντων
   Μελέτη σταθεροποίησης των επιλεγμένων υποπροϊόντων με έμφαση στα στερεά υπολείμματα της επεξεργασίας των ΑΦΦ προκειμένου να μειωθεί το μικροβιακό τους φορτίο, το οποίο μπορεί να επιταχύνει την υποβάθμιση των φυτοχημικών και άλλων θρεπτικών συστατικών, καθιστώντας έτσι το προϊόν μη ασφαλές. Επιλογή βέλτιστης μεθόδου ξήρανσης με βάση τη διατήρηση της σταθερότητας των φυτοχημικών τους και την εφαρμογή διαδικασιών χαμηλής ενέργειας.
  • ΕΕ2. Παραλαβή και μικροενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών από τα επιλεγμένα υποπροϊόντα
   Βελτιστοποίηση “πράσινων” και βιώσιμων μεθόδων ανάκτησης φαινολικών εκχυλισμάτων από τα υπό μελέτη υποπροϊόντα σε εργαστηριακή κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές τις «πράσινης χημείας». Μελέτη μικροενθυλάκωσης επιλεγμένων βιοδραστικών ουσιών με μοριακό εγκλεισμό για την αύξηση της σταθερότητάς τους. Απομόνωση πρωτεϊνικών κλασμάτων και διαιτητικών ινών σουσαμιού και χαρακτηρισμός των φυσικοχημικών και λειτουργικών ιδιοτήτων τους.
  • ΕΕ3. Πειραματικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας εμπλουτισμένα με λειτουργικά συστατικά
   Μελέτη επίδρασης της ενσωμάτωσης επιλεγμένων βιοδραστικών συστατικών σε προϊόντα αρτοποιίας στις ρεολογικές ιδιότητες της ζύμης, στα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, στο διατροφικό και στο φυτοχημικό προφίλ, στη διάρκεια ζωής κατά την αποθήκευση και στον οργανοληπτικό έλεγχο των τελικών προϊόντων.
  • ΕΕ4. Βιομηχανική έρευνα για την αξιοποίηση βιοενεργών συστατικών σε τελικά προϊόντα
   Βιομηχανική παραγωγή ψωμιού με επιλεγμένα βιοενεργά συστατικά από τα υποπροϊόντα που παραλήφθηκαν από τις ΕΕ1 & ΕΕ2, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν στην ΕΕ3.
  • ΕΕ5. Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων
   Διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης για την οικονομική βιωσιμότητα των αναπτυγμένων πρωτοκόλλων και προϊόντων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο