Νέα

3η Ετήσια Συνάντηση του Έργου By-Value

Η 3η ετήσια συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «By-Value» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα επιστημονική πρόοδος ανά ενότητα εργασίας του έργου, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα του έργου.

Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ & ΦΠ δημοσίευσε εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Antioxidants (https://doi.org/10.3390/antiox12030549). Τίτλος εργασίας: Modeling and Optimization of Phenolic Compounds from Sage (Salvia fruticosa L.) Post-Distillation Residues: Ultrasound- versus Microwave-Assisted Extraction. Συγγραφείς: Irakli, M.; Bouloumpasi, E.; Christaki, S.; Skendi, A.; Chatzopoulou, P.

Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Molecules

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ & ΦΠ δημοσίευσε εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Molecules (https://doi.org/10.3390/molecules27249058). Τίτλος εργασίας: Bioactive Profile of Distilled Solid By-Products of Rosemary, Greek Sage and Spearmint as Affected by Distillation Methods. Συγγραφείς: Christaki, S.; Bouloumpasi, E.; Lalidou, E.; Chatzopoulou, P.; Irakli, M.

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ στο 9o Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA

Η ερευνητική ομάδα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ), της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων συμμετείχε με προφορική εργασία στο 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA που διοργανώθηκε κατά το διάστημα 22-23 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο της έκθεσης AGROTICA από τη ΔΕΘ-HELEXPO και το Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Τίτλος εργασίας: Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας Επεξεργασίας Σουσαμιού για Εμπλουτισμό Αρτοσκευασμάτων Συγγραφείς: Α. Λαζαρίδου, Χ. Νούσκα, Π. Παλάκας και Κ.

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» (86η ΔΕΘ)

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ Δρ. Μαρία Ηρακλή και Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου συμμετείχαν σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 10 Σεπτεμβρίου 2022, όπου παρουσίασαν τους στόχους και τις δράσεις του έργου By-Value σε ομιλία που είχε τίτλο “Αξιοποίηση παραπροϊόντων αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών στο πλαίσιο της Κυκλικής οικονομίας με εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών”.

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ στο International meet on Food Science and Technology (FOODTECHMEET2022)

Η ερευνητική ομάδα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ), της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων συμμετείχε με προφορική εργασία (keynote presentation) στο International meet on Food Science and Technology (FOODTECHMEET2022) που διοργανώθηκε κατά το διάστημα 18-20 Αυγούστου 2022 στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τίτλος εργασίας: Impact of sesame cake on physicochemical and sensorial characteristics of wheat breads Συγγραφείς: A. Lazaridou, C. Nouska, P. Palakas, C.G. Biliaderis

Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Food Chemistry Advances

Η ερευνητική ομάδα του έργου δημοσίευσε εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Food Chemistry Advances (https://doi.org/10.1016/j.focha.2022.100065). Τίτλος εργασίας: Phenolic extracts from solid wastes of the aromatic plant essential oil industry: Potential uses in food applications Συγγραφείς: Skendi, A.; Irakli, M.; Chatzopoulou, P.; Bouloumpasi, E.; Biliaderis, C.G.

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ στο 3rd International Conference on Food bioactives and Health

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ Δρ. Μαρία Ηρακλή και Ελισάβετ Μπουλούμπαση συμμετείχαν με δύο γραπτές ανακοινώσεις στο 3rd International Conference on Food Bioactives and Health που διοργανώθηκε στην Πάρμα Ιταλίας από τις 21 έως 24 Ιουνίου 2022 και παρουσίασαν μέρος των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου By-Value.

Εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στην αρτοποιία SELECT – Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος By-value, ο εταίρος Αρτοποιία SELECT – Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού (αμυλογράφος, φαρινογράφος, εξτενσιογράφος) που είναι απαραίτητος για την μελέτη των ρεολογικών χαρακτηριστικών των εμπλουτισμένων αλεύρων με βιοενεργά συστατικά για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων αρτοποιίας.