Τα Νέα μας

Εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στην αρτοποιία SELECT – Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος By-value, ο εταίρος Αρτοποιία SELECT – Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού (αμυλογράφος, φαρινογράφος, εξτενσιογράφος) που είναι απαραίτητος για την μελέτη των ρεολογικών χαρακτηριστικών των εμπλουτισμένων αλεύρων με βιοενεργά συστατικά για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων αρτοποιίας.

2η Ετήσια Συνάντηση του Έργου By-Value

Η 2η ετήσια συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «By-Value» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31 Ιανουαρίου 2022. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα επιστημονική πρόοδος ανά ενότητα εργασίας του έργου, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα του έργου.

Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants

Η ερευνητική ομάδα του έργου δημοσίευσε ερευνητική εργασία στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants (https://doi.org/10.3390/antiox10122016). Τίτλος εργασίας:  LC-MS Identification and Quantification of Phenolic Compounds in Solid Residues from the Essential Oil Industry Συγγραφείς: Irakli, M.; Skendi, A.; Bouloumpasi, E.; Chatzopoulou, P.; Biliaderis, C.G.

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ&ΦΠ στο 18th Euro Fed Lipid Congress

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ&ΦΠ συμμετείχε με αναρτημένη εργασία στο 18th Euro Fed Lipid Congress που διοργανώθηκε διαδικτυακά κατά το διάστημα 17-20 Οκτωβρίου 2021.  Τίτλος εργασίας: Modelling and optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from sesame cake by response surface methodology Section: Bioeconomy and Green Deal Συγγραφείς: E. Bouloumpasi, M. Irakli, C.G. Biliaderis

Συμμετοχή των μελών της ερευνητικής ομάδας στο 2nd International Electronic Conference on Foods

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος By-value συμμετείχαν με εργασία  στο The 2nd International Electronic Conference on Foods – “Future Foods and Food Technologies for a Sustainable World, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα  15–30 Οκτωβρίου 2021. Τίτλος εργασίας: Antibacterial and Antioxidant Properties of Oregano and Rosemary Essential Oil Distillation By-Products Section: Innovative Food Additives and Ingredients Συγγραφείς: E. Bouloumpasi, M. Hatzikamari, A. Lazaridou, P. Chatzopoulou, C.G. Biliaderis, M. Irakli https://sciforum.net/paper/view/11020

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ&ΦΠ στο 12th International Conference on Instrumental Analysis

  Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ&ΦΠ συμμετείχε με αναρτημένη εργασία στο 12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis (IMA-2021) που διοργανώθηκε διαδικτυακά κατά το διάστημα 20-23 Σεπτεμβρίου 2021.  Τίτλος εργασίας: Development and validation of a LC-DAD-ESI-MS method for the determination of phenolic compounds of the solid residues from the essential oil industry. Συγγραφείς:

ana1

Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου By-Value

Την Παρασκευή 15-1-2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, η Εναρκτήρια Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «By-Value» με τίτλο «Αειφορική παραγωγή λειτουργικών συστατικών από υποπροϊόντα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας υψηλής προστιθέμενης αξίας». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που συγχρηματοδοτείται από την EE και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, διάρκειας 30 μήνες και συνολικού