Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Foods

Οι ερευνητικές ομάδες του ΙΓΒ & ΦΠ και του ΑΠΘ δημοσίευσαν εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Foods (https://www.mdpi.com/2304-8158/12/21/4007).

Τίτλος εργασίας: Physicochemical characteristics, antioxidant properties, aroma profile and sensory qualities of value-added wheat breads fortified with post-distillation solid wastes of aromatic plants.

Συγγραφείς: Chrysanthi Nouska, Maria Irakli, Miltiadis Georgiou, Anastasia E. Lytou, Adriana Skendi, Elisavet Bouloumpasi, Paschalina Chatzopoulou, Costas G. Biliaderis, Athina Lazaridou