Φυλλάδιο αποτελεσμάτων του έργου

Για τις ανάγκες διάχυσης του έργου δημιουργήθηκε φυλλάδιο συνοπτικών αποτελεσμάτων.

Η ψηφιακή του μορφή είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Leaflet_ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ BY-VALUE