Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του By-value στο 3rd Food Chemistry Conference

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του By-value συμμετείχαν στο ‘3rd Food Chemistry Conference: Shaping a Ηealthy and Sustainable Food Chain Through Knowledge’ που πραγματοποιήθηκε στις 10 – 12 Οκτωβρίου 2023 στη Δρέσδη της Γερμανίας με τις παρακάτω ανακοινώσεις:

Τίτλος 1ης εργασίας: Impact of sesame cake fat level on quality and nutritional attributes of wheat breads
Συγγραφείς: Chrysanthi Nouska, Prokopis Palakas, Maria Irakli, Costas G. Biliaderis, Athina Lazaridou

Τίτλος 2ης εργασίας: The effect of extraction on functional properties of sesame cake protein isolates
Συγγραφείς: Chrysanthi Nouska, Maria Deligeorgaki, Charikleia Kyrkou, Alexandra-Maria Michaelidou, Costas G. Biliaderis, Athina Lazaridou