Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Molecules

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ & ΦΠ δημοσίευσε εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Molecules (https://doi.org/10.3390/molecules28186669).

Τίτλος εργασίας: Sustainable Recovery of Phenolic Compounds from Distilled Rosemary By-Product Using Green Extraction Methods: Optimization, Comparison, and Antioxidant Activity.

Συγγραφείς: Irakli, M.; Skendi, A.; Bouloumpasi, E.; Christaki, S.; Biliaderis, C.G.; Chatzopoulou, P.