5η συνάντηση του έργου By-Value

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διά ζώσης η 5η συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «By-Value», όπου προγραμματίστηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση  των παραδοτέων του προγράμματος.