Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ στο 21st Gums and Stabilisers for the Food Industry Conference

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συμμετείχαν με προφορική ανακοίνωση στο 21st Gums & Stabilisers for the Food Industry Conference που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 6 έως 9 Ιουνίου 2023 και παρουσίασαν μέρος των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου By-Value.

Τίτλος εργασίας: The influence of extraction method on functional and thermal properties of sesame cake protein isolates

Συγγραφείς: C. Nouska, M. Deligeorgaki, C.G. Biliaderis and A. Lazaridou