4η συνάντηση του έργου By-Value

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε διά ζώσης η 4η συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «By-Value», όπου παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα επιστημονική πρόοδος ανά ενότητα εργασίας του έργου και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα.