3η Ετήσια Συνάντηση του Έργου By-Value

3η Ετήσια Συνάντηση του Έργου By-Value

Η 3η ετήσια συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «By-Value» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα επιστημονική πρόοδος ανά ενότητα εργασίας του έργου, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο