Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Molecules

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ & ΦΠ δημοσίευσε εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Molecules (https://doi.org/10.3390/molecules27249058).

Τίτλος εργασίας: Bioactive Profile of Distilled Solid By-Products of Rosemary, Greek Sage and Spearmint as Affected by Distillation Methods.

Συγγραφείς: Christaki, S.; Bouloumpasi, E.; Lalidou, E.; Chatzopoulou, P.; Irakli, M.