Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» (86η ΔΕΘ)

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» (86η ΔΕΘ)

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ Δρ. Μαρία Ηρακλή και Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου συμμετείχαν σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 10 Σεπτεμβρίου 2022, όπου παρουσίασαν τους στόχους και τις δράσεις του έργου By-Value σε ομιλία που είχε τίτλο “Αξιοποίηση παραπροϊόντων αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών στο πλαίσιο της Κυκλικής οικονομίας με εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών”.

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» (86η ΔΕΘ)
Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ & ΦΠ σε εκδήλωση με θέμα: «Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία στην αγροτική ανάπτυξη» (86η ΔΕΘ)
Μετάβαση στο περιεχόμενο