Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ στο International meet on Food Science and Technology (FOODTECHMEET2022)

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ στο International meet on Food Science and Technology (FOODTECHMEET2022)

Η ερευνητική ομάδα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ), της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων συμμετείχε με προφορική εργασία (keynote presentation) στο

International meet on Food Science and Technology (FOODTECHMEET2022)

που διοργανώθηκε κατά το διάστημα 18-20 Αυγούστου 2022 στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τίτλος εργασίας: Impact of sesame cake on physicochemical and sensorial characteristics of wheat breads

Συγγραφείς: A. Lazaridou, C. Nouska, P. Palakas, C.G. Biliaderis

Μετάβαση στο περιεχόμενο