Δημοσίευση εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Food Chemistry Advances

Η ερευνητική ομάδα του έργου δημοσίευσε εργασία στο open-access επιστημονικό περιοδικό Food Chemistry Advances (https://doi.org/10.1016/j.focha.2022.100065).

Τίτλος εργασίας: Phenolic extracts from solid wastes of the aromatic plant essential oil industry: Potential uses in food applications

Συγγραφείς: Skendi, A.; Irakli, M.; Chatzopoulou, P.; Bouloumpasi, E.; Biliaderis, C.G.