Εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στην αρτοποιία SELECT – Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος By-value, ο εταίρος Αρτοποιία SELECT – Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού (αμυλογράφος, φαρινογράφος, εξτενσιογράφος) που είναι απαραίτητος για την μελέτη των ρεολογικών χαρακτηριστικών των εμπλουτισμένων αλεύρων με βιοενεργά συστατικά για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων αρτοποιίας.