2η Ετήσια Συνάντηση του Έργου By-Value

Η 2η ετήσια συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «By-Value» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31 Ιανουαρίου 2022. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα επιστημονική πρόοδος ανά ενότητα εργασίας του έργου, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα του έργου.