Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants

Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants

Η ερευνητική ομάδα του έργου δημοσίευσε ερευνητική εργασία στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants (https://doi.org/10.3390/antiox10122016).

Τίτλος εργασίας:  LC-MS Identification and Quantification of Phenolic Compounds in Solid Residues from the Essential Oil Industry

Συγγραφείς: Irakli, M.; Skendi, A.; Bouloumpasi, E.; Chatzopoulou, P.; Biliaderis, C.G.

Μετάβαση στο περιεχόμενο