Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ&ΦΠ στο 18th Euro Fed Lipid Congress

euro fed logo

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ&ΦΠ συμμετείχε με αναρτημένη εργασία στο 18th Euro Fed Lipid Congress

που διοργανώθηκε διαδικτυακά κατά το διάστημα 17-20 Οκτωβρίου 2021. 

Τίτλος εργασίας: Modelling and optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from sesame cake by response surface methodology

Section: Bioeconomy and Green Deal

Συγγραφείς: E. Bouloumpasi, M. Irakli, C.G. Biliaderis

Μετάβαση στο περιεχόμενο