Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΒ&ΦΠ στο 12th International Conference on Instrumental Analysis

LC-DAD-ESI-MS

 

Η ερευνητική ομάδα του ΙΓΒ&ΦΠ συμμετείχε με αναρτημένη εργασία στο 12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis

(IMA-2021) που διοργανώθηκε διαδικτυακά κατά το διάστημα 20-23 Σεπτεμβρίου 2021. 

Τίτλος εργασίας: Development and validation of a LC-DAD-ESI-MS method for the determination

of phenolic compounds of the solid residues from the essential oil industry.
Συγγραφείς: M. Irakli, P. Chatzopoulou, C. Biliaderis

Μετάβαση στο περιεχόμενο