Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου By-Value

Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου By-Value

Την Παρασκευή 15-1-2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, η Εναρκτήρια Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «By-Value» με τίτλο «Αειφορική παραγωγή λειτουργικών συστατικών από υποπροϊόντα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας υψηλής προστιθέμενης αξίας». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που συγχρηματοδοτείται από την EE και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, διάρκειας 30 μήνες και συνολικού προϋπολογισμού 811.014,36€. Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αρτοποιίας, αξιοποιώντας τα υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία των αρωματικών φυτών (υπολείμματα απόσταξης αιθερίων ελαίων) και του σουσαμιού (στερεό υπόλειμμα έκθλιψης μετά την απομάκρυνση του σησαμέλαιου), μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων – πράσινων μεθόδων παραλαβής και ενσωμάτωσης των ανακτώμενων βιοδραστικών ενώσεων σε καινοτόμα προϊόντα αρτοποιίας. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος τα μέλη των ερευνητικών ομάδων των εμπλεκόμενων φορέων: (1) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) – Συντονιστής φορέας, (2) ΑΠΘ,  Τμήματος Γεωπονίας, Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων και (3) εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. – SELECT-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ. Συντονίστρια του έργου είναι η Δρ Μαρία Ηρακλή (ΙΓΒ&ΦΠ) και επιστημονικός υπεύθυνος ο Ομ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης (ΑΠΘ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συντονίστρια του έργου παρουσίασε αναλυτικά το έργο, στη συνέχεια οι υπεύθυνοι των ενοτήτων εργασίας ανέλυσαν τις προγραμματισμένες δράσεις που εμπλέκονται για την υλοποίηση των παραδοτέων και στο τέλος ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον καλύτερο προγραμματισμό υλοποίησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή προϊόντος σε βιομηχανική κλίμακα

ana2
ana3
ana4
ana5