Στερεό Υπόλειμμα Απόσταξης Αιθερίων Ελαίων

Κατά τη διαδικασία της ατμο-απόσταξης των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) για την παραγωγή αιθέριου ελαίου, τεράστιες ποσότητες βιομάζας παράγονται ως υποπροϊόν, το οποίο παραμένει αχρησιμοποίητο. Η σωστή διαχείριση της υπολειμματικής βιομάζας των ΑΦΦ θα μπορούσε να μετατρέψει το χαμηλού κόστους υποπροϊόν, ως ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας με πολλές υποσχόμενες εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Λόγω της πλούσιας ποσότητας πολυφαινολών, η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα καινοτόμο υπόστρωμα για την απομόνωση βιοδραστικών συστατικών που προάγουν την υγεία και ευεξία του ανθρώπου.