Σκοπός

Το έργο By-Value αποβλέπει στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και του σουσαμιού, μέσω της ανάπτυξης εξελιγμένων – πράσινων μεθόδων παραλαβής και ενσωμάτωσης των λειτουργικών συστατικών σε καινοτόμα προϊόντα αρτοποιίας. Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.