Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια παγκόσμια τάση προς τη χρήση φυσικών ουσιών στα τρόφιμα ως φορείς αντιοξειδωτικών και λειτουργικών συστατικών. Έτσι αναζητούνται εναλλακτικές πηγές τροφίμων πλούσιες σε βιολειτουργικά συστατικά με αποδεδειγμένη βιοδραστικότητα για την ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων.

Το πρόγραμμα By-Value επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και του σουσαμιού, πέραν της χρήσης τους ως ζωοτροφή, λίπασμα ή απόβλητο. Τα στερεά υπολείμματα απόσταξης αιθερίων ελαίων, ως πλούσια πηγή πολυφαινολών, καθώς και το σησαμάλευρο ως άφθονη πηγή πρωτεϊνών, μετάλλων, διαιτητικών ινών, βιταμινών και λιγνανών, έχουν τη δυναμικότητα να χρησιμοποιηθούν ως α) λειτουργικά πρόσθετα και β) υποστρώματα για την παραγωγή βιοδραστικών μορίων μέσω πράσινων διεργασιών, για την ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων αρτοσκευασμάτων, με στόχο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούν 2 ερευνητικοί φορείς με πολύχρονη εμπειρία και συμπληρωματικούς ρόλους στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων αξιοποίησης υποπροϊόντων της αγροδιατροφικής βιομηχανίας για την ανάκτηση βιοδρατικών συστατικών και στην έρευνα για καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα. Τα βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα διεργασιών και τεχνολογιών θα εφαρμοστούν σε βιομηχανική κλίμακα από την εμπλεκόμενη επιχείρηση SELECT, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και θα διερευνηθεί η οικονομική και εμπορική αξιοποίησή τους.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος By-Value αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και παράλληλα θα επιφέρει κέρδη και ανάπτυξη. Επίσης, θα επιφέρει κοινωνικοοικονομικά οφέλη, όπως αειφορία, νέες θέσεις εργασίας και καινοτομία στον τομέα των λειτουργικών τροφίμων