Εταίροι

Συντονιστής του έργου είναι o ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων και συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων και η εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. – SELECT-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

ελγο
ΑΠΘ
select