ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) (Συντονιστής)

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι ΝΠΙΔ, αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), και ιδρύθηκε το 2011 μετά από συγχώνευση τεσσάρων Γεωργικών Οργανισμών. Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) μέσω της στοχευμένης έρευνας που διεξάγει, παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, καθώς και η δημιουργία-προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα.

Το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας του ΙΓΒ&ΦΠ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό θρεπτικών και βιοδραστικών συστατικών σε προϊόντα φυτικής προέλευσης, διερεύνηση αξιοποίησης υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη καινοτόμων «λειτουργικών» συστατικών και τροφίμων, στην εκτίμηση του ποιοτικού δυναμικού των σιτηρών και στη μελέτη επιπέδων μυκοτοξινών σε σιτηρά και κανναβινοειδών στη βιομηχανική κάνναβη.

Το τμήμα Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) που συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα, δραστηριοποιείται στη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και χημειοποικιλότητας ΑΦΦ με κλασσικές και σύγχρονες τεχνολογίες genomics/metabolomics, με στόχο την επιλογή των βέλτιστων για καλλιέργεια και για προγράμματα γενετικής βελτίωσης, στη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων των ΑΦΦ για αγρονομικά σημαντικά χαρακτηριστικά, στην παραλαβή και ανάλυση αιθερίων ελαίων και πτητικών κλασμάτων.

ελγο
ελγο1